Překlady na požádání

Text je k dispozici v:
bg - cs - da  - el - et - fi - ga - hu - lt - lv - mt - nl - pt - ro - sk - sl - sv

Našli jste ve výukových materiálech Scientix zajímavý vzdělávací materiál? Pokud není  ve vašem jazyce, můžete si přes službu “překlad na požádání”(Translation on-demand) vyžádat jeho překlad. Tato služba je zdarma a dostupná je pouze prostřednictvím webových stránek Scientix.

Jak služba funguje?
Lze-li na konkrétní výukový materiál tuto službu aplikovat, na dolním okraji stránky se daným materiálem se objeví řádek  “Request translation” (Žádost o překlad). Zda lze či nelze daný materiál přeložit závisí na podmínkách autorských práv, pod nimiž je tento materiál šířen. Aby se dal výukový materiál přeložit na požádání, licence musí umožňovat úpravy a tvorbu odvozených děl. Další podrobnosti naleznete na následujících stránkách: http://creativecommons.org/licenses.

Uživatel si vyžádá překlad tím, že klikne na jazyk, do něhož chce konkrétní materiál přeložit, tj. klikne na kód příslušného jazyka  pod řádkem “Request translation”, na stránce s popisem daného materiálu.

request translation

Ve vyskakovacím okně se ukáže informace, jestli už o překlad téhož  materiálu nepožádal jiný  uživatel.

Pokud zatím žádná jiná žádost o překlad tohoto konkrétního materiálu nebyla vytvořena, automatickou zprávou bude potvrzena vaše žádost.

request confirmation

Až budou u některého vzdělávacího materiálu zaznamenány tři žádosti o překlad do jednoho jazyka, tým projektu Scientix požadavky zkontroluje, a budou-li přijaty, materiál se přeloží. Přeložené materiály budou uveřejněny na portálu Scientix týden až dva měsíce poté – tato doba se odvíjí od délky překladu. Jakmile je překlad uveřejněn, žadatelé budou vyrozuměni e-mailem.

Jazyky
K dispozici jsou překlady do a z 23 oficiálních jazyků Evropské unie:

angličtina en
bulharština bg
čeština cs
dánština da
němčina de
řečtina el

španělština es
estonština et
finština fi
francouzština fr
irština ga
maďarština hu

italština it
litevština lt
lotyština lv
maltština mt
holandština nl
polština pl

portugalština pt
rumunština ro
slovenština sk
slovinština sl
švédština sv

Kritéria
V úvahu budou brány pouze žádosti, jež splňují následující kritéria:

  • Uživatel, který o překlad žádá, musí být zaregistrován na webových stránkách Scientix;
  • Uživatel, který o překlad žádá, musí být učitel a/nebo se daný materiál bude používat ke vzdělávacím účelům;
  • O týž překlad žádá několik různých uživatelů.

Prioritu mají:

  • témata, jež dosud nebyla překládána, oproti tématům, ke kterým už existují materiály v několika jazycích;
  • jazyky, v nichž je k dispozici méně materiálů, oproti jazykům, v nichž existuje materiálů více.


Tak nač ještě čekáte?

Upload resources

 

Status of the requests

How can you allow translations of your own resources?

Guide for owners of resources

Please note that to enable Translation on Demand of resources, only editable files can be uploaded of maximum 20 Megabytes (Mb) in volume. Please contact us if you have problems uploading editable files at scientix (at) eun.org

 

View this page in your language

bgcsda

etelfi

gahult

lvmtpt

skslsv